Relación numerada de nomeamentos de longa duracion da categoría de Enfermeiro/a que proximamente se ofertarán mediante nomeamentos de interinidade en praza vacante enomeamento de substitución de titular con dereito á reserva de praza na Área: PDF: Enfermaría Xaneiro Relación numerada de nomeamentos de longa duracion da categoría de Tco. en Coidados Aux. que proximamente se ofertarán mediante nomeamentos de interinidade en praza vacante enomeamento de substitución de titular con dereito á reserva de praza na Área: PDF :TCAE Xaneiro