Delegación Salnés

Salnés

Salnés

Teléfono de Contacto Prosagap Salnes
604009373
Correo Electrónico
Hospital do Salnés

Local 5, planta 1
Mércores 

de 11:00 a 13:00
tlf. 986568000

extensións 248058/248149