Estatutos

Os integrantes de PROSAGAP movémonos de forma independente, sen vínculos a outra agrupación social ou política e sen ánimo de lucro, para afrontar e defender os problemas dos traballadores do Servizo Galego de Saude.

O noso ámbito territorial de actuación é o das catro provincias galegas, dispoñendo de Delegacións en cada unha delas.

Integramos a todas as persoas traballadoras por conta allea, tanto activas como desempregadas, xubiladas, pensionistas ou estudantes da UE, relacionadas co ámbito sanitario público.

Posuímos patrimonio propio, procedente das cotas fixas dos socios. Calquera deles pode pasar a formar parte dos postos de representación, así como ostentar cargos directivos.

Pulse aquí para ver o texto completo dos Estatutos del Sindicato de Profesionais da Sanidade Galega Pública.

Política de Privacidade

Consulta a nosa Política de Privacidade