Mais información no enlace seguinte: Lei 55/2003, do 16 de Decembro, do Estatuto Marco