Mais información no enlace seguinte: Ley 2/2015, de 29 de abril, do emprego público de Galicia