Mais información no enlace seguinte: Orde de 1 de diciembre de 2008 pola que se publica o acordo 2008-2012 para a mellora das condicións de traballo e retributivas do persoal estatutario do Servicio Galego de Salude.