Delegación Ourense

Ourense2

Ourense

Teléfono de Contacto Prosagap Ourense
604009372
Correo Electrónico
Complexo Hospitalario Universitario 

Hospital Sta. Maria Nai,
5ª planta
Tódolos días

de 09:00 a 14:00
tlf. 988388597

extensión 286245