Delegación Pontevedra

Pontevedra

Pontevedra

Teléfono de Contacto Prosagap Pontevedra
698100709
Hospital Montecelo


Luns e Venres 

de 09:00 a 14:00
tlf. 986800500

extensión 288500
Hospital Provincial


Mércores

de 09:00 a 14:00
tlf. 986808388

extensión 287388