Ratificación do TSXG clarificando que non hai lugar para o recurso de casación interposto polo SERGAS ante a sentencia do TSXG favorable a PROSAGAP, a respecto da discriminación do persoal temporal no referente a cuestión da carreira profesional.

Ratificación do Tribunal Supremo