Únete

Completando e enviando este formulario, dou o meu consentimento para formar parte como socia/o do Sindicato de Profesionais da Sanidade Galega Pública (PROSAGAP).

É unha cota anual de 60€, que leva consigo o seguro de responsabilidade civil para todas as categorías sanitarias. Ademais, pódese realizar o pago en dúas cotas de 30€ en xaneiro e 30€ en xullo.  Para solicitar o alta ou a baixa da agrupación, tamén poderá cubrir e enviar mediante correo electrónico ou ordinario ou ben presentando nos nosos locais, o seguinte documento. Formulario de Afiliación.

  De conformidade co disposto no Regulamento xeral (UE) 2016/679 sobre protección de datos, informámoslle de que os datos proporcionados ao longo da prestación do servizo incorporaranse á actividade de tratamento do Sindicato de Profesionais da Sanidade Galega Pública co número CIF G 27.859.636 e domicilio social no Hospital Álvaro Cunqueiro, Estrada Clara Campoamor 341, segundo piso, locais sindicais, despacho 8, 36.312, Vigo (Pontevedra).

  O obxectivo deste tratamento é proporcionar un servizo óptimo como cliente e o mantemento da relación comercial, se é o caso. Do mesmo xeito, a empresa informa que os seus datos serán utilizados para a realización de comunicacións comerciais e promoción dos produtos ofrecidos pola organización. Poderá exercitar os dereitos de acceso, rectificación, cancelación, limitación, oposición e portabilidade en calquera momento, por escrito, acompañado dunha copia dun documento oficial que o identifique dirixido ao enderezo anterior. Do mesmo xeito, pode revogar o consentimento que se outorga á recepción de comunicacións comerciais de conformidade co disposto na Lei 34/2002.

  Declaro que entendo e acepto a Política de Privacidade da Sindicato de Profesionais da Sanidade Galega Pública. Por último, a empresa informa que ao asinar este documento, acepta o tratamento dos seus datos para o propósito mencionado anteriormente.

  Política de Privacidade

  Consulta a nosa Política de Privacidade