Sentencia do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia a respecto do recurso contencionso-administrativo presentado por PROSAGAP, a respecto da discriminación do persoal temporal no referente a cuestión da carreira profesional.

Sentencia do TSXG 11/11/2020